EST juhend


Parameters
 

Parameter

Value

key

Key string that you can get from your account settings. Recommended.

autoresponder

Id of the automation that is used for newly signed. Optional.

success_url

Redirection location for a successful subscription. Required.

failure_url

Redirection location for an un-successful subscription. Required.

 

 

email

Email address. Must be exact (wildcard does not work). Required.

...

Custom fields. New fields will be automatically created and attached with subscriber data. Text field.

 

 

re-email

Reserved for hidden anti-spam measure that requires no user interaction and blocks most automatic form submissions.

 


<form class="container" action="https://<domain>.sendsmaily.net/api/opt-in/" method="post" autocomplete="off">
 <div>
  <input type="hidden" name="key" value="XDcsks...3sz" />
  <input type="hidden" name="autoresponder" value="1" />
  <input type="hidden" name="success_url" value="http://www.domeen.ee/ok" />
  <input type="hidden" name="failure_url" value="http://www.domeen.ee/error" />
 </div>
 <p>
  <label>Email</label>
  <input type="text" name="email" value="" />
 </p>
 <p>
  <label>Name</label>
  <input type="text" name="name" value="" />
 </p>
 <p>
  <label>Yes / no</label>
  <select name="yes_no">
   <option value="yes">Yes</option>
   <option value="no">No</option>
  </select>
 </p>
 <p>
  <button type="submit">Subscribe</button>
 </p>
 <div style="overflow:hidden;height:0px;">
  <input type="text" name="re-email" value="" />
 </div>
</form>

 

Paste the embedded form code into your website's HTML where you want the form to appear. The best place to add the code varies from site to site, so reach out to a developer if you're uncomfortable with modifying your site's HTML.For more solutions, see also our full API: Application Programming Interface (API).
Näidisvorm OPT-IN liitumise tarbeks


Parameetrid
 

Parameeter

Väärtus

key

Võti, mille leiab kasutaja seadete alt. Soovituslik.

autoresponder

Olemasoleva automaatika töövoo ID, mille kaudu saadetakse uudiskirjaga liitumis kinnitus. Valikuline.

success_url

Õnnestunud päringu suunamis aadress. Kohustuslik.

failure_url

Ebaõnnestunud päringu suunamis aadress. Kohustuslik.

  

email

E-posti aadress. Kohustuslik.

source

Varjatud parameeter, mis antakse kontakti liitumisel kontaktiga kaasa. Source parameetriga saate määrata kontakti liitumise asukohta (web, koduleht, FB vms).

...

Päringu esitaja poolt defineeritud väljad. Uued väljad lisatakse automaagiliselt kontakti külge. Väärtus on vabatekst.

 

 

re-email

Reserveeritud väli spämi vastaste aadresside blokeerimiseks, kasutades honeypot meetodit.<form class="container" action="https://<domeen>.sendsmaily.net/api/opt-in/" method="post" autocomplete="off">
 <div>
  <input type="hidden" name="key" value="XDcsks...3sz" />
  <input type="hidden" name="autoresponder" value="1" />
  <input type="hidden" name="source" value="web" />
  <input type="hidden" name="success_url" value="http://www.domeen.ee/ok" />
  <input type="hidden" name="failure_url" value="http://www.domeen.ee/viga" />
 </div>
 <p>
  <label>e-post</label>
  <input type="text" name="email" value="" />
 </p>
 <p>
  <label>Nimi</label>
  <input type="text" name="name" value="" />
 </p>
 <p>
  <label>Jah / ei</label>
  <select name="jah_ei">
   <option value="jah">Jah</option>
   <option value="ei">Ei</option>
  </select>
 </p>
 <p>
  <button type="submit">Liitu uudiskirjaga</button>
 </p>
 <div style="overflow:hidden;height:0px;">
  <input type="text" name="re-email" value="" />
 </div>
</form>
HTML


Kui on lisatud parameetrid success_url või failure_url, siis toimub HTTP Redirect määratud aadressile, kui aga nõutud aadress puudub, siis kuvatakse Smaily süsteemisisest veateate lehte.

 

Vormi väljasid võib ringi tõsta, ümber nimetada (välja arvatud väli "email"), juurde lisada (nt "keel" vm). Lisainfot vormi kohta:  Süsteemi laiendamine (lihtne API) (vt infot nt ka success_url ja failure_url väljade kohta).
 


Kirjaga saadetavat infot (sh kirja pealkiri, kirjapõhi) saab muuta automaatvastaja alt.