EST juhend


It's possible to personalize the content as well as the subject of your newsletter. In order to do so you need to attach parameters onto the emails. A parameter can be a name, a personal code, birthday or some other characteristic which will attract the attention of the receiver. You can read how to import the parameters into our system from Importing subscribers.


Enter the variable by choosing a suitable variable from the drop-down menu in the text editing toolbar or write it manually. If you choose to write the parameter manually, then make sure it is in between double curly brackets {{ }}, e.g {{name}}.

The receiver will see it as following: It is important to write the parameter exactly the same way as it is written in your contacts database. For example, if you have "firstname" in the database, but in the template you write {{name}}, then the system will not find the data. You'll have to write {{firstname}}.


It is also possible to format the parameter (text in bold, in italic, in another color etc).


If the contact doesn't have a parameter value in the database (the cell of the parameter in the imported Excel file was empty), then the system will not add anything in place of the parameter, it will leave an empty space.
If some of your contacts have a name in the database and some not, you can use a little piece of code, so that those who don't have a name will see another word, for example "client" instead of the name. The piece of code looks like this:


Dear {{name}}{% if name == "" %}client{% endif %}


In that case, the email shows "Dear Peter" to those who have a name and "Dear client" to those who don't have a name in the database.
If you wish to send your contacts a personalized link, we recommend writing the first part of the URL to the template and the parameter would be a part of that URL, e.g.: http://www.somedomain.com/questionnaire?parameter={{here_parameter_from_excel}}. This way you can see everyone who clicked on the URL, but every contact gets their unique link. You can also just add the full URL as a parameter, e.g. {{here_url_from_excel}} - this will work as well, but in that case you would not see from the campaign statistics who clicked on it.
Kirja personaliseerimine


Uudiskirjal on võimalik personaliseerida nii sisu kui ka pealkirja (subjekti). Kirja personaliseerimiseks on vaja emailide külge parameetrid lisada. Parameetriteks võib olla nii nimi, personaalne kood, sünnipäev vm tunnus kirjasaaja tähelepanu köitmiseks. Parameetrite importimise kohta loe Kontaktide importimise alt.


Muutuja sisestamiseks on kaks varianti - vali sobiv muutuja "Sisesta.." rippmenüüst või lisa käsitsi.


Kui kirjutad parameetri käsitsi, siis jälgi, et see jääks topeltlooksulgude {{ }} vahele.


Oluline on, et kirjas olev parameeter on täpselt samamoodi kirjutatud nagu see väli andmebaasis. Näiteks, kui baasis on “eesnimi”, siis lihtsalt {{nimi}} kirjutades ei leia ta eesnime üles, tuleb kirjutada {{eesnimi}}


Parameetrit saab ka vormindada (sõna boldis, italicus, teist värvi jne).


Kui kontakti parameetriväli on tühi andmebaasis (nt oli tühi Exceli faili üles laadimisel), siis parameetri asemele ei lisata midagi ning sellesse kohta jääb kirjas tühi koht.
Kui osadel kontaktidel on parameetriväli andmebaasis olemas, kuid osadel ei ole, aga soovid, et neil, kellel nime ei ole, kuvaks üldiselt nime asemel "klient" (või mõni muu sõna), siis saad kasutada lisaks parameetrile ka väikest koodijuppi:


Tere, {{name}}{% if name == "" %}klient{% endif %}


Sellisel juhul on kirjas "Tere, Peeter" neil, kellel on nimi parameetris olemas, kuid "Tere, klient" neil, kellel nime pole ehk väli on tühi.
Kui soovid saata kontaktidele personaliseeritud linke ehk igaühele unikaalset linki, siis on soovitav teha nii, et URLi esimene osa on kirjapõhja kirjutatud ning muutuja on selle üks osa, nt http://www.midagi.ee/kysitlus?parameeter={{siin_parameeter_excelist}}. Sedasi näed kõiki URLile klikkijaid, kuid igaüks saab ka omanäolise lingi. Saad ka kogu URLi täisparameetrina kasutusele võtta, nt {{siin_url_excelist}} - see töötab ka, aga sellise lingi puhul ei näe statistikast, kes sinna peale klikkinud on.