EST juhend


Adding an attachment

Adding a video

Adding a survey form


Adding an attachment


You can't add an attachment directly to your newsletter, but you can add a link to your attachment to the newsletter. For that, first upload your attachment to the cloud, for example to Dropbox or Onedrive. After that, get the link to your file and add it to your newsletter.


To add a link to your newsletter, select the word(s) in the text area of your template that you want to use to add the link (e.g. "Click here"). Then click on the link icon in the text toolbar, as shown below.A new window appears, where you can copy the link URL. Click "OK".

Adding a video


You can add a video to your newsletter, by adding an image that links to the video.


For that, first make a screenshot of the video. You can add a "play" icon to the picture (use Photoshop, Gimp, Paint.net or some other image editing program for that). Play icons can be found for example from here.


mxEn7ZNaZMq9VFz3sc7s30wTR10JYJM3KQ.png


Add your picture to the template as a usual. Then move your mouse to the upper left corner of the image, where a wrench icon appears and click on it.


EDlEVL94UB2e9lB5f6Vvh0p3GEklIPzGwg.png


The Image properties window will open. Copy the Youtube (or other video) link to the "URL" field and click "OK".
Adding a survey form


You can't add a survey form directly inside the newsletter, because most of the email clients do not support this, but you can create the form in web first and then add a link to it to your newsletter. If you already have a web survey form, move to step 2.


1. Creating a new Google Form survey


To create a new survey, go to docs.google.com/forms and click on the "+" sign that says "Start a new form".

A new window appears, where you can start adding questions. You can add questions by clicking on the "+" sign on the right of the page, and you can change the type of questions from the dropdown menu next to the question.When the form is ready, click on the "Send" button in the top right corner of the page.


A new window appears with the send options. Choose the link option (1) and then copy the link address (2).You can also view the Google Forms manual from here: Get started with Forms.


2. Adding the survey link to the newsletter


Open or create the template you wish to send out. Then add the link to your survey like any other link. To add the link to a word, select the word and then click on the link icon in the text toolbar. A new window opens, where you can paste the survey link and click "OK".To add the survey link to a button, drag a button to the newsletter template and click on the settings icon of the button. Paste the link there.

Manuse, video või küsitluse linkimineManuse lisamine


Otse failina manust uudiskirjale külge ei saa panna, aga manuse saab uudiskirjale lisada lingina. Selleks tuleb fail üles riputada kõigepealt pilve ehk faili jagamise teenust pakkuvale veebilehele, nagu nt Dropbox või Onedrive. Seejärel tuleb keskkonnast võtta faili jagamise link ning selle lingi saabki lisada uudiskirjale.


Lingi lisamiseks selekteeri tekstialal sõna(d), millele klikkides manustatud faili link avanema peaks (nt "Vaata siit"). Seejärel kliki teksti redigeerimise tööribal lingi lisamise nupule.


Avaneb uus aknake lingi lisamise võimalusega. Sinna kopeerigi link failile ja kliki "Olgu".Video lisamine


Video saab lisada, pannes uudiskirja sisse lingiga pildi videost.


Selleks tee kõigepealt videost väike ekraanipilt (screenshot). Pildile võid mõne programmiga (Photoshop, Gimp, Paint.net) lisada ka play-ikooni peale (otsi sobivaid ikoone näiteks siit lehelt).


Lisa pilt videost kirjapõhja tavalise pildina. Seejärel liigu hiirega pildi vasakule ülevale nurka, kuhu ilmub mutrivõtmekese ikoon ja kliki sellel.


Avaneb pildi seadistuste aknake ning seal on väli "Viit". Sinna tulekski kopeerida soovitud Youtube'i link (või muu videolink) ning klikkida "OK".Küsitlusvormi lisamine


Küsitlusvormi otse kirjapõhja sisse luua ei saa, kuna enamus meilipostkaste ei toeta selle kuvamist. Küll aga saab luua küsitlusvormi enne veebis valmis ning lisada see seejärel lingina kirjapõhja. Kui Sul on vorm juba olemas, liigu punkti 2 juurde.


1. Google'i küsitlusvormi loomine


Uue vormi loomiseks mine docs.google.com/forms ning kliki "+" märgile.


Avaneb uue vormi loomise aken. Sinna saad hakata sisestama soovitud küsimusi. Küsimusi saad lisada paremal asuvale "+" märgile klikkides ning küsimuse tüübi saad valida küsimuse kõrval olevast rippmenüüst.Kui vorm on valmis, kliki lehekülje üleval parema asuval nupul "Saada".


Seejärel ilmub uus aken saatmise valikuvõimalustega. Vali sealt lingiga ning seejärel kopeeri genereeritud link.


Täpsema Google'i vormide kasutamise juhendi leiad ka siit: Get started with Forms.


2. Küsitlusvormi lingi lisamine uudiskirjale


Ava või loo kirjapõhi, millega soovid inimestele küsitluse saata. Seejärel lisa küsitluse link nagu iga tavaline link. Teksti sisse lingi lisamiseks selekteeri soovitud sõna ning kliki tööriistaribal lingi lisamise nupul. Kopeeri avanenud aknasse link ning kliki "OK".


Võid lisada lingi ka nupule. Selleks kliki nupu seadetele ning kopeeri sinna link.