Exporting contacts from Mailchimp

Exporting contacts from Gmail

Exporting contacts from Outlook

Importing the exported contacts to Smaily


Exporting contacts from Mailchimp


First, export your contact list from Mailchimp. (You can also find a manual for it here: Mailchimp View or Export a List.) To do that, log in to your Mailchimp account and click "Lists" in the menu. Your subscriber lists will appear. Click on the list you want to export. 
After you've clicked on the chosen list, the more detailed list information page opens. From there, click "Export list".In the next window that appears, click "Export As CSV".
A .zip folder will be downloaded to your computer, which contains the exported contact list as a .csv file.


Now you have the exported contact file. Go to the last step on this page, "Importing the exported contacts to Smaily".Exporting contacts from Gmail


First, export your contact list from Gmail. (You can also view Gmail's original manual from here: Gmail Help.) Log in to your Gmail and click in the upper left corner on "Gmail", choose from dropdown "Contacts".
A list of contacts will appear. Click "More" and "Export".
The "Export contacts" dialog window will appear. From there, choose the "Outlook CSV format" and click "Export".
After that, the contacts.csv file will be downloaded to your computer. Go to the last step on this page, "Importing the exported contacts to Smaily".


Exporting contacts from Outlook


First, export your contact list from Outlook. If you are using Outlook 2007, 2009, 2013 or 2016, you can do the following to export the list. (You can also find a manual for these and for other versions of Outlook from here: Export Contacts from Outlook.)


Open Outlook and click in the upper left corner "File".
After that, click "Open & Export" (1) and "Import/Export" (2).
The Import and Export wizard opens. Click "Export to a file" and "Next". Then choose "Comma Separated Values" and click "Next".
After that, choose the "Contacts" list to export and click "Next".


Scroll up and then choose the contacts folder you want to export.


Then click "Browse" and choose the location where to save the export file and write a name to it. After that you can click "Next".
In the next window, click "Finish" and Outlook will start to export your contact list. This can take a few moments depending on the size of the list.


After the export is finished, you can import the file to Smaily. Go to the last step on this page, "Importing the exported contacts to Smaily".Importing the exported contacts to Smaily


When you have the file with exported contacts ready, it would be a good idea to clean it up a bit in Excel before uploading to Smaily. For that, open the file in Excel. If it doesn't open correctly, open it as "From Text". To do that, open a new Excel and click in the menu "Data" ➝ "From Text". (In this example I'm using Excel 2013.)
Now browse and choose the file you exported from Mailchimp, Gmail or Outlook. The Text Import Wizard appears. Choose the "Delimited" option from the first window and make sure the file origin is "Windows (ANSI)", then click "Next".
In the next window, choose "Comma" to be the delimiter and click "Next". If selecting comma doesn't give you the data in tables, you can try selecting semicolon.
After that, click "Finish" in the next window and "OK" to the "Import Data" dialog box.


Now you should be able to see the file correctly. You may notice that your file contains a lot of unnecessary columns, you can delete the ones you do not plan to use in Smaily. After that, save the file.


Then log in to Smaily, go to Contacts, browse the file you saved and upload it (Importing contacts). You have imported your contacts successfully!Kontaktide ületoomine


Kontaktide eksportimine Mailchimpist


Kõigepealt ekspordi nimekiri Mailchimpist. (Juhend selle jaoks asub ka siin: Mailchimp View or Export a List.) Selleks logi Mailchimpi sisse ning kliki üleval menüül "Lists". Avaneb nimekiri kontaktlistidest, kliki listi nimel, mida soovid eksportida.Soovitud listil klikkimisel avaneb listi vaade, sealt saab listi ka eksportida. Kliki "Export List".Järgmises aknas kliki soovitud listi kõrval "Export As CSV".Arvutisse laetakse seepeale .zip formaadis kaust, mille sees ongi eksporditud kontaktnimekiri .csv formaadis. Liigu viimase sammu juurde, "Eksporditud kontaktide importimine Smailysse".

Kontaktide eksportimine Gmailist


Kõigepealt ekspordi kontaktnimekiri Gmailist. (Juhend selle jaoks asub ka siin: Gmail Help.) Selleks logi Gmaili sisse ning kliki üleval vasakul nurgas asuval menüül, kus vaikimisi on "Gmail", vali sealt "Contacts".Seejärel avaneb nimekiri kontaktidest. Kliki "More" ja "Export".Avaneb hüpikaken, mis laseb valida, millised kontaktid eksportida ja kas Google või Outlooki vormingus. Valida tuleks Outlooki vorming. Seejärel kliki "Export".Seepeale laetakse alla contacts.csv fail. Liigu viimase sammuni, "Eksporditud kontaktide importimine Smailysse".


Kontaktide eksportimine Outlookist


Kõigepealt ekspordi kontaktnimekiri Outlookist. Kui kasutad 2007, 2010, 2013 või 2016 Outlooki versiooni, siis toimi faili eksportimiseks järgnevalt. (Juhend eksportimiseks, samuti teiste Outlooki variantide puhul, asub ka siin: Export contacts from Outlook.)


Ava Outlook ja kliki üleval vasakul nurgas "File".Seejärel kliki "Open & Export" (1) ja "Import/Export" (2).Järgnevas avanenud aknas vali "Export to a file" ja "Next" ning seejärel "Comma Separated Values" ja "Next".Seejärel vali eksportimiseks kontaktnimekiri ehk "Contacts" ja "Next".


Scroll up and then choose the contacts folder you want to export.


Peale seda kliki "Browse" ning vali failile arvutist asukoht ja trüki nimi. Seejärel saad klikkida "Next".Järgmises aknas kliki "Finish" ning Outlook hakkab kontakte eksportima. See võib olenevalt kontaktlisti suurusest mõne hetke aega võtta. 


Kui oled .csv formaadis Outlookist eksporditud kontaktnimekirja arvutisse salvestanud, liigu viimase sammuni, "Eksporditud kontaktide importimine Smailysse".


Eksporditud kontaktide importimine Smailysse


Eksporditud failides võib olla lahtreid, mida tegelikult kõiki Smailysse importida vaja ei ole. Seega on hea mõte enne faili Smailysse üles laadimist seda Excelis korrastada.


Selleks ava ekspordifail Exceliga. Kui fail korrektselt ei kuva, kasuta Exceli "From Text" avamise varianti. Selleks ava tühi Excel ning kliki ülevalt menüüst "Data" ➝ "From Text". (Siin näites on kasutatud Excel 2013 versiooni.)
Seejärel otsi arvutist eelnevalt eksporditud fail üles ning vali see. Excelis avaneb teksti importimise hüpikaken. Vali "Delimited" variant, kontrolli, et File origin valikus oleks "Windows (ANSI)" ning kliki "Next".Järgnevas aknas vali eraldajaks "Comma" ning kliki "Next". Kui koma valimisel ei paista "Data preview" all tabelid, proovi semikoolonit.
Peale seda kliki järgmises aknas "Finish" ning viimases aknas (Import Data) "OK".


Nüüd on näha, et tegelikult on failis väga palju ebaolulisi veerge ning need veerud võiks kustutada. Alles võiks jätta ainult need veerud, mida plaanid kasutada.Seejärel salvesta fail ning nüüd saab juba puhastatud väljadega faili üles laadida. Selleks mine oma Smaily konto lehele, kliki "Kontaktid", vali salvestatud fail ning lae üles ("Kontaktide importimine").