EST juhend


General statistics


General

Audience

Links

Addresses

Opened

Failed

Unsubscribed

Complained

Forwards


It is possible to see the info about delivered emails, non-working emails, lists from those who opened the newsletter or clicked on a link in it (it's also possible to see at what time and how many times they did it), TOP links of the whole newsletter, countries, used e-mail programs (you can also see if they read it on mobile), who reported to spam, who unsubscribed etc. To see the aforementioned information, go to the "Campaigns" page and click on the newsletter you want statistics for.


Key indicators:Delivered

Delivery percentage shows what percent of the emails that were sent out reached the inboxes. In this example 1236 emails were sent and out of those 1195 reached the inboxes.


Opened

The opening percentage shows how many of those who got the newsletter opened it. Those are unique contacts who viewed the email - this is the effectiveness of the campaign. The number consists of all the addresses who have allowed to display the pictures (or have downloaded them) and/or who have clicked on at least one link.


Clicked

The clicking percentage shows how many contacts clicked somewhere in the newsletter. The number consists of unique contacts that have clicked at least on one link. 

Behind this number you can see the real effectiveness of the campaign - the person has found the information what he/she was interested in and has found his/her way on your homepage (from there you can direct them wherever you want to with the help of buttons and/or different forms). Clicks are the most useful indicators. Most of those who clicked (if not all) have also displayed the pictures.


Unsubscribed

The last pane shows the number of people who unsubscribed from your newsletter.Detailed campaign statistics


You can see more detailed statistics about every campaign. For example, delivered and failed addresses, opened or clicked addresses, unsubscribed addresses etc. Also what email providers have Your clients used, which might come in handy, when testing Your newsletters.


GeneralUnder general, You can see the information about the launched campaign and view the settings.


Created at - Date and time the campaign was created.

Launched at - Date and time of the campaign launch. It might differ from creation date to being saved as a draft.

Due at - Shows if the campaign was set to launch immediately or timed for certain date and time.

Completed at - Date and time the campaign was finished.

From address - Shows the address from which the campaign was sent. Address that Your clients see, when they receive the newsletter.

Reply To address - Email address the clients can send a response to.

Template - Shows what template has been used in this campaign. When clicking on it, You can see the template preview.

List(s) - Shows the lists to whom the newsletter was sent. 


AudienceUnder audience is shown, from which country the letters are opened, which email clients are used and which operation systems are most popular among subscribers.


LinksLinks tab shows which links were used in the template and how many times were clicked on. More information is shown, when clicking on a link.


Addresses


Under addresses are shown all the contacts the newsletter was sent to.


Opened

Under opened are shown all the contacts who have received and opened the newsletter. It is shown by email how many clicks and views were made in the template. Clicks are link clicks made in the newsletter and viewed shows how many times the newsletter has been viewed/opened.


Failed

Failed tab shows all the contacts who have received an error message and have not received the newsletter. Error messages are explained in the message status classification manual.


Unsubscribed

Unsubscribed tab shows all the contacts who have unsubscribed from this newsletter.


Complained

Complained tab shows contacts who have marked the newsletter as spam in their email operator. Such contacts are unsubscribed from the newsletter as well.


Forwards

Shows all the contacts who have forwarded the newsletter from within the newsletter. For more information see our send to friend manual.Most of the statistics can also be exported as a file. For more information see our exporting campaign reports manual.
Postituse statistika


Üldstatistika


Üldinfo

Demograafia

Viidad

E-posti aadressid

Avanud

Ebaõnnestumised

Lahkunud

Kaebused

Edastamisi


Postituse lõppedes on näha kohale jõudnud ja mittetöötavate aadresside infot, nimekirja nendest, kes kirja avasid või linkidel klõpsasid (ka seda, mis kell ning mitu korda nad klõpsasid), kogu kirja TOP lingid, riigid, e-kirja programmid (sh, kas kirju loetakse mobiilist), rämpspostiks märkijad, end nimekirjast eemaldanud jne. 

Et näha seda statistikat, mine "Postitused" lehele ("Campaigns") ning vajuta saadetud uudiskirja peale, mille kohta statistikat tahad.


Põhinäitajad:Kohale toimetatud

Kohale toimetamise protsent näitab, mitu protsenti väljasaadetud kirjadest jõudis adressaadini. 

Esimene number näitab kohale toimetatud uudiskirjade arvu (1195)

Teine number näitab saatmisesse lisatud kontaktide arvu (1236)


Avanud

Avamisprotsent näitab, mitu protsenti uudiskirja saanutest avasid selle. Need on kõik unikaalsed kontaktid kogu andmebaasist, kelleni kiri jõudis ehk siis postituse tulemuslikkus. Siia hulka lähevad kõik adressaadid, kes on kirjas pilte lubanud/kuvanud, vähemalt ühele lingile klõpsanud või mõlemat teinud.


Klikkinud

Klikkimisprotsent näitab, paljud kirja saanutest klikkisid mõnel lingil. Need on kõik unikaalsed kontaktid, kes on kirjas vähemalt ühe korra vähemalt ühele lingile klõpsanud. 

Kirja/pakkumise reaalne tulemuslikkus – st, et inimene on kirjas olevast infost reaalselt talle huvipakkuva info leidnud ja on kodulehele edasi läinud (kus siis teda mingite muude andmekildude, nuppude või vormidega edasi juhtida saab). See on kõige kasulikum näitaja. Enamik (kui isegi mitte kõik) nendest on ka pilte kuvanud.


Lahkunud

Viimane lahter näitab nende inimeste arvu, kes uudiskirja saamisest loobusid.Postituse põhjalikum statistika


Iga postituse kohta on võimalik vaadata ka detailset statistikat, näiteks kohale jõudnud ja mittetöötavate aadresside infot; nimekirja nendest, kes kirja avasid või linkidel klõpsasid; end nimekirjast eemaldasid jne. 


ÜldinfoÜldinfo alt leiate postituse andmed ning postituse loomisel valitud seadistused. 


Loodud - postituse loomise kuupäev ja kellaaeg. 

Käivitatud - näitab, millal postitus on aktiveeritud ehk käivitatud. Käivitamise kuupäev ei pruugi alati sama olla, kui on postituse loomise kuupäev, sest postitust saab hoida mustandina seni kuni näiteks kõik vajalik info on olemas. 

Alguskuupäev näitab, mis kuupäevaks on postitus ajastatud. Kui alguskuupäeva all näitab "Saadetud kohe" siis postitust on välja saatma hakatud viis minutit peale postituse käivitamist. Kui on antud kuupäev, siis see näitab postituse välja saatmise kuupäeva. Ehk postitus võib olla käivitatud 4. detsembril, kuid on ajastatud välja saatma hoopis 6. detsembriks. 

Lõpetatud - kuupäev ja kellaaeg, millal postituse saatmine on lõpetatud, ehk kõik kirjad on välja saadetud.

Saatja aadress  - kuvab emaili aadressi, mille alt postitus saadetakse. 

Vastuse aadress - postituse vastuse aadress, mille poole uudiskirja saaja pöörduda saab.

Kirjapõhi - postituses kasutatud kirjapõhi.

Nimerkirjad  - kontaktinimekirjad, kellele postitus on edastatud. Kui on kasutatud ka välistusnimekirju, siis neid samuti näidatakse üldinfo all. 


DemograafiaDemograafia alt saate teada, kust riigist uudiskirju avatud on. Milliseid emaili programme Teie kontaktid kasutavad ning milliseid operatsioonisüsteeme ning mobiiliplatvorme. 


ViidadViitade alt näeb kõikide kirjapõhjas kasutatud linkidele klikkimiste arvu. Lingile peale klikkides, kuvatakse konkreetsed emailid, kes vastavale lingile on klikkinud.


E-posti aadressidE-posti aadresside alt leiate kõik kontaktid, kellele uudiskiri välja saadeti. Seal hulgas on ka ebaõnnestunud ehk veateatega kontaktid.


Avanud

Avanute alt leiate statistika kontaktide kohta, kes on uudiskirja kätte saanud ning selle avanud. Lisaks näitab statistika mitu klikki kirjapõhjas tehtud on ehk linkidele või piltidele vajutatud ning klikkimiste aega. Vaatamised näitab, mitu korda on uudiskirja avatud ning vaatamiskuupäeva.


Ebaõnnestumised

Ebaõnnestumiste all kuvatakse e-posti aadressid, kellele saatmine ebaõnnestus. Saatmise ebaõnnestumine võib olla tingitud mitmest asjaolust ning igale kontaktile on lisatud ka veateade. Veateated, mida kontaktidele kuvatakse, vaata veateadete klassifikatsioonide alt.


Lahkunud

Lahkunute all kuvatakse kontaktid, kes on uudiskirjast lahkunud. Lisaks numbrile ja protsendile, mida näidatakse üldstatistikana, näeb lahkunud sektsiooni alt kõik emailid, kes on uudiskirjast lahkunud ning mis ajal.


Kaebused

Kaebused näitab neid kontakte, kes on oma emaili teenusepakkuja juures märkinud uudiskirja rämpspostiks (Report Spam).


Edastamisi

Postitust on võimalik uudiskirja saajal ka edasi saata. Selle kategooria alt näeb, milline uudiskirja saaja on kirja edastanud ka oma sõbrale. Selleks, et sõbrale saatmine oleks üldse võimalik, tuleb kirjapõhja lisada ka vastav võimalus, Vaata saada sõbrale juhendist.
Postituse statistikat saab ka osaliselt eksportida, vaata lähemalt postituse raportite eksportimise juhendist.