EST juhend


With our visual automation builder tool, you can easily create automated workflows to modify subscriber data based on their activities, recurring events or actions and send automated newsletters / confirmation messages to your subscribers.


Triggers

Actions

Filters

Example opt-in workflow

Example birthday workflow

Automation ID


To create a new workflow, first go to the Automation tab, then click on the button "New automation"Opens a workflow editor and you can start by giving your workflow a name and then clicking on "+" icon. You can choose between different triggers that will trigger the workflow. 

1. Choosing a trigger


Form submitted

The workflow is triggered every time a subscriber submits a web form. Is used for integrations, web forms and API requests.


Opt-in

The workflow is triggered when subscriber opts-in (subscribes) to your database. The workflow will be triggered one time only on the first opt-in. 


Opt-out

The workflow is triggered when subscriber opts-out (unsubscribes) from your database.


Modify

The workflow is triggered when subscriber's data changes (e.g manual edit, import, form submit).


Schedule

The workflow is triggered at a time specified in subscriber's birthday field. Source field is the birthday parameter and can not be changed in the flow. 


Offset determines the time when the the workflow starts. If none is chosen, then the workflow starts exactly when the birthday is (at the start of the new day). Also you can choose set hours/days/weeks before or after the birthday condition has been met.


Open message

The workflow is triggered when a message is opened by subscriber. 


Link click

The workflow is triggered when a link in a message is clicked by a subscriber.
2. Adding actions


When the trigger has been chosen, the next step is to add actions that will follow the trigger. By clicking on + under the trigger, you can choose between different actions and filters. 
Actions:

Actions are performed after a contact has triggered the workflow. 


Unsubscibe - Subscriber will be unsubscribed from the database. 


Delay - delays the next action by selected amount of time. you can choose between minutes to hours to even a month. If the wished time delay is not in the selection, you can add other delay actions after the first, adding up to wished time period. Send message - sends an automatic response after the trigger has been activated or after an other action has been completed.


Subject is the subject of the email. From address is the email address the letter is received from and from name is the company/persons name, the letter is from. It is the information, the receiver sees in their mailbox. 


Modify data - after the activation of the trigger, modify data action makes changes in contacts data fields. For example when a contact clicks on change language, the language field of that contacts can be changed to new value. 


Field can be chosen from existing list. New value is the value given to that field by this action.Filters:


Filter by data modified - filters contacts by certain given value and gives an input to following action. 


Operator gives the rule by which the contacts are chosen by field and value.


Filter by URL - Can be used only when the trigger is link click. Filters contacts by url they clicked on.


NB! Please note that the entered URL must be exactly the same as used in the template, otherwise the click will not pass the filter.


Has opened message - Open is registered when subscriber downloads images or visits any link in the message. NB! You must add a delay action before this filter!


Has not opened message - Open is registered when subscriber downloads images or visits any link in the message. NB! You must add a delay action before this filter!
Has visited URL - filter contacts by specified URL click. NB! You must add a delay action before this filter!


Has not visited URL -  filter contacts who have not clicked on specified URL. NB! You must add a delay action before this filter!

3. Launching the workflow


After you have completed creating you workflow click on save automation. This will save your automaton, but will not launch it immediately. Saving directs you back to automations and to launch your new workflow, click on start.


Activated workflow will show dotted circle icon before the workflow name. NB! workflow name will be seen only by account users not by contacts.
Example opt-in workflow


Easy opt-in workflow can consist of only two elements - opt-in trigger and send email action. Opt-in automation will be activated if a contact opts in to your account from any form that posts contacts to your account. This automation can not be linked to any form or API request. 


NB! If you want to link an automation to a form or use it in integration, please use "form submitted" trigger.
Example birthday workflow


Easy birthday workflow can consist of only two elements - schedule trigger and send email action. Workflow is triggered, when the contact's birthday is coming up. From offset you can choose at white time before or after the following action will take place. 

For more information, read birthday automation workflow manual.
Automation ID


For integration You can get the automation ID from automation's URL:


If you have more questions, feel free to contact us support@smaily.com.
Automaatika töövoog


Visuaalse automaatika tööriistaga saad imelihtsalt moodustada automatiseeritud töövooge - muuta kontakti tema varasema käitumise põhjal, korduva sündmuse või tegevuse korral ning saata oma kontaktidele automatiseeritud uudiskirju ja kinnituskirju.


Päästikud

Sooritatavad tegevused

Filtrid

Näidis opt-in töövoog

Näidis sünnipäeva automaatika töövoog

Automaatika ID


Uue töövoo loomiseks mine kõigepealt Automaatika vahelehele ning siis vali loo "uus automaatika".Avaneb töövoo loomise keskkond, kus saad anda oma uuele töövoole nime ning "+" märgile klikkides, alustada uue töövoo koostamist. Töövoo alustamiseks vali sobiv päästik. Päästik määrab, millise tegevuse alusel automaatika käivitud ning millised tegevused saavad järgneda.

1. Päästiku valimine


Vormi postitus

Töövoog käivitatakse iga kord kui seotud vormist või API päringust kontakti andmed postitatakse automaatika pihta.


Opt-in

Töövoog käivitatakse ainult ühe korra, kontakti esmakordsel andmebaasiga liitumisel (opt-in). Opt-in päästikuga automaatikat ei saa siduda kindla vormi või API päringuga.


Opt-out

Töövoog käivitatakse kontakti lahkumisel andmebaasist (opt-out).


Muudatus

Töövoog käivitatakse kontakti andmete muutumisel (nt käsitsi muutmine, faili import, veebivormi postitus).


Postisuse ajastus

Töövoog käivitatakse kontakti andmetes määratud kindlal kuupäeval (birthday väli). Kuupäeva väli on hetkel muutumatu sünnipäeva (birthday) väli. Ajaline nihe määrab, kunas töövoog käivitatakse - kas enne või pärast määratud aja möödumist.


Kirja avamine

Töövoog käivitatakse kontakti poolt ükskõik millise kontaktile saadetud kirja avamisel. 


Lingi klikk

Töövoog käivitatakse kontakti poolt kirjas oleva lingi klikkimisel. 
2. Sooritatava tegevuse lisamine


Kui sobiv päästik on valitud siis järgmise sammuga määratakse, millised tegevused sooritatakse. Päästiku all + märgile vajutades, saate valida 4 tegevuse vahel enamike päästikute puhul. 


Välja arvatud opt-out päästikul ei ole emaili saatmise võimalust, kuid lingi kliki päästikul on lisaks veel URL järgi filtreerimise võimalus.


Tegevused:

Tegevused on protsessid, mis käivituvad peale päästiku aktiveerumist.


Lahku nimekirjast - kontakt määratakse kontaktibaasis lahkunud staatusesse (unsubscribed).Ajaline viide - lükkab järgmise tegevuse valitud aja võrra edasi. Valida saab nii minutite kui ka pikemate perioodide vahel. Ajalisi viiteid saab ka mitu tükki järjest lisada ning siis liidetakse ajad kokku.Saada sõnum - saadetakse peale päästiku aktiveerumist või teise tegevuse lõppemist automaatne sõnum.Kirja pealkirja (subject) kuvatakse saadetava sõnumi pealkirjana. Saatja aadress on email, millelt kiri kontaktini jõuab ja saatja nimi on firma/inimese nimi, kelle poolt see sõnum välja saadetakse. Kirjapõhja alt saate valida oma olemas olevate kirjapõhjade hulgast selle, mida soovite välja saata selle sõnumina.


Muuda andmeid - selle tegevusega muudetakse kontakti lisaväljade andmeid.  Väli on see kontaktiga kaasas oleva lisaväli/parameeter, milles muudatus tehakse ning antakse uus väärtus.

Filtrid:


Filtreeri andmete muutmise järgi - selle tegevusega võetakse järgnevaks toiminguks teatud väärtust omavad kontaktid.Välja alt valite olemas oleva lisavälja, mis kontol on olemas (keel, nimi asukoht jne), võrdlustehte ja väärtuse abil määratakse täpsem kontaktide valik. 


Filtreeri URLi järgi - seda tegevust saab kasutada ainult lingi kliki päästikuga. Filtreerib kontaktid, kes on antud lingil klikkinud. NB! Palun pane tähele, et sisestatud url peab olema täpselt sama, nagu kirjapõhjas kasutatud, vastasel juhul see klikk filtrit ei läbi.


Avas kirja - filtreeri kontaktid kirja avamise järgi. NB! Kindlasti lisa enne seda filtrit ka "ajalise viite" tegevus.


Ei avanud kirja - filtreeri välja kontaktid, kes kirja ei avanud. NB! Kindlasti lisa enne seda filtrit ka "ajalise viite" tegevus.Klikkis lingil - filtreeri kontaktid konkreetse urli kliki järgi. NB! Kindlasti lisa enne seda filtrit ka "ajalise viite" tegevus.


Ei klikkinud lingil - filtreeri kontaktid konkreetse urli mitte klikkimise järgi. NB! Kindlasti lisa enne seda filtrit ka "ajalise viite" tegevus.

3. Töövoo käivitamine


Kui töövoog on valmis siis vajuta paremal üleval "salvesta automaatika". Töövoog salvestatakse, kuid ei käivitata koheselt. Selleks, et automaatikat käivitada vajuta automaatika vahelehel soovitud automaatvastaja juures olevale nupule "käivita".


Töövoo nime kuvatakse ainult konto kasutajatele.Näidis opt-in töövoog


Lihtne opt-in töövoog võib koosneda vaid kahest osast - opt-in päästikust ning saada sõnum tegevusest. Kui kontakt liitub liitumisvormist, mis postitab andmeid Smaily kontole siis opt-in töövoog käivitub ning kontaktile saadetakse automaatne teavitus/sõnum. Opt-in automaatikat ei saa siduda vormidega ega ole kasutatav integratsioonides ning see käivitub üks kõik, millisest vormist postitatud andmete korral. NB! Kui soovid automaatikat siduda konkreetse vormiga või kasutada seda plugina integreerimisel siis tuleks kasutada "vormi postitus" (Form submitted) päästikut. Näidis sünnipäeva automaatika töövoog


Lihtne sünnipäeva automaatvastaja võib koosneda kahest elemendist - ajastamise päästikust ning saada sõnum tegevusest. Töövoog käivitatakse, kui päästikus määratud aeg on kätte jõudnud. Ajalise nihke alt saad määrata, millal sõnum välja saadetakse - kas enne või pärast kontakti sünnipäeva.


Uuri lähemalt sünnipäeva automaatika töövoo loomise juhendist


Automaatika ID


Automaatika ID saad kätte soovitud automaatika URList:


Kui sul on rohkem küsimusi, võta meiega ühendust tugi@smaily.com!