EST juhend


Adding contacts to existing lists is easy, when you have created segmentation and parameter based lists. First open the list you wish to add contacts to and check if the list's segmentation rules have a modified at rule or defined parameter rule. 


Modified at list

If the list has modified at segmentation rule you can not add contacts to that list directly. Modified at is a system field given to each contact when they are imported or their values have been changed (parameter values etc) and this value can not be changed manually.


To add contacts to modified at lists, you first need to give a new parameter to those contacts and change the segmentation rules accordingly. Check our manual on how to create a parameter based list.


When the changes have been made in the segmentation rules and the list is parameter based, then you can easily add new contacts.Parameter based list

When you list is parameter based, adding new contacts to this list is simple. 


Adding one contact to list

Open subscribers tab, click on "add subscribers" and then "add one subscriber". Insert the email (and other information) and find the same parameter used in the list. Fill the required fields and click on save changes. The new contact will be added automatically to the list with same parameter and value.


In this example the parameter used in list was "feedback" ad the value given to it was "190212". Insert the same value in the parameter field, when adding a contact. 


Adding several contacts to list

Open the contact file in Excel (or other similar program). In the new column add the parameter as a column title and give the same parameter value to every contact in that column. Save the file and import it. There is no need to create a new filter, if the parameters are correct, contacts will be automatically added to the list with same parameters.


In example "feedback" as column title and "190212" value given to all contacts in that column


Always make sure that the list segmentation rules and parameters added to the contacts are the same, when adding more contacts to the list.
Kontaktide lisamine filtritesse


Kontaktide lisamine olemasolevatesse nimekirjadesse on lihtne, kui filtrid on loodud kindla parameetri alusel.


Selleks, et listi kontakte juurde lisada, ava kõigepealt soovitud list ning kontrolli, kas listi filter on loodud kindla parameetri baasil või "muudetud" parameetri (modified at) baasil.Muudetud (modified at)

Kui listi segmenteerimise tingimusteks on "muudetud" (modified at) siis otse sinna listi kontakte juurde lisada ei saa. Muudetud aja väärtus antakse igale kontaktile süsteemi poolt, kui nende andmeid muudetakse ning käsitsi selle parameetri väärtust ei ole võimalik muuta.


Selleks, et kontakte sellisesse listi lisada, tuleb kõigepealt anda selle nimekirja kontaktidele uus parameeter ning muuta filtri segmenteerimise tingimusi. Vaata lähemalt parameetriga listi loomise juhendist.


Kui vastavad muudatused on tehtud ning list on muudetud parameetri põhiseks, siis hiljem on lihtne kontakte sama parameetri alusel sinna juurde lisada.Parameetri põhine list

Kui listi filter on loodud kindla parameetri baasil siis kontaktide juurde sellesse listi lisamine on lihtne. Ava list ning kontrolli, milline parameeter on lisatud segmenteerimise tingimuste all ning mis on parameetri vääruseks.


Ühe kontakti lisamine listi

Ava kontaktide vaheleht ning kliki nupul "lisa kontakte"  ja siis nupul "Lisa üks kontakt". Sisesta emaili lahtrisse kontakti email ning vajadusel muu info (nimi, sünnipäev jne) ning otsi üles listi segmenteerimise tingimustes kasutatud tunnus ning lisa selle kõrval olevasse välja sama väärtus, mis oli listil. Kui kõik vajalikud väljad on täidetud vajuta all oleval "salvesta" nupul. Kontakt lisatakse salvestamisel automaatselt ka soovitud listi, kui tunnused olid õiged


Antud näites oli listi segmenteerimise tingimustes kasutusel parameeter "feedback" ning selle väärtus listil oli "190212". Need samad tingimused tuleb täita ka lisataval kontaktil.


Mitme kontakti lisamine listi

Ava kontaktifail Excelis (või mõnes muus sarnases programmis). Lisa uude tulpa pealkirjaks parameeter, mida on kasutatud listis ning igale kontaktile selles tulbas tuleb anda sama parameetri väärtus. Salvesta fail ning impordi see (uut filtrit ei ole tarvis luua). Kui parameetrid ja väärtused on õigesti lisatud siis lisatakse imporditud kontaktid automaatselt soovitud listi.


Näites on kasutatud parameetrina tunnust "feedback" ning sellele antud väärtus on "190212", mis tuleks anda ka igale kontaktile tulbas.


Alati tuleb kontrollida, et kontaktidele antakse samad parameetrid ning väärtused, kui on listil, millesse soovitakse kontakte lisada.